Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Hyvinvointihoitola Mesimarja
Y-tunnus: 2455145-6
Os.: Kirkkokatu 5, 39700 Parkano
Puh.no 0400 464377
Sp. os.: marja@mesimarja.net.www30.zoner-asiakas.fi
Kotisivujen os.: www.mesimarja.net

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Marja Niemi
Os.: Karjanmaantie 96, 39700 Parkano
Puh. no 0400 464377
Sp. os.: marja@mesimarja.net.www30.zoner-asiakas.fi
Kotisivujen os.: www.mesimarja.net

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri – Seurantakortit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Seurantakorttia ylläpidetään hoitojen seurantaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli, osoitetiedot, ammatti, erityisharrastukset sekä muut hoitoon vaikuttavat liitteenä olevan lomakkeen mukaiset asiakkaan kirjallisesti ilmoittamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot sekä omat havainnot hoitojen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Seurantakortit säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Seurantakortin tietoja ei laiteta sähköisiin järjestelmiin. Seurantakortteja säilytetään viisi vuotta ja yli viisi vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa polttaen tai silppurin kautta.
ATK:lle tallennetut tiedot
Asiakastietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

10. Asiakkaan tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakorttiin tallennetut tietonsa sekä vaatia seurantakortti poistettavaksi tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Henkilötietolaki
Henkilötietolain 30 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.